• Hình ảnh hội thao

  • Hình 6

  • Hình 5

  • Hình 4

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Tra cứu văn bản1 2

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Đang cập nhật...

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Hoạt động HĐND

Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cả năm 2018. Dự thảo nghị quyết trình xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh về vấn đề này đã đề xuất 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.
Chuyển biến sau giám sát
Xem xét kết quả thực hiện chương trình giám sát năm trước là việc làm cần thiết để HĐND tỉnh đánh giá rõ nét về hiệu quả hoạt động này và cũng là cơ sở để xác định rõ hơn trách nhiệm các ngành, các cấp trong thực hiện các kiến nghị qua giám sát. Tại kỳ họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh
Kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển miền núi
Thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi 6 tháng đầu năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất với những nhận định về phát triển kinh tế- xã hội miền núi. Tuy nhiên qua khảo sát, thẩm tra Ban nhận thấy còn khá nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi, qua đó Ban đã kiến nghị bổ sung
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 của Chủ tịch HĐND tỉnh
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ATING
Địa chỉ: Xã ATing - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.798.304
Email:atingdonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)