• Hình ảnh hội thao

  • Hình 6

  • Hình 5

  • Hình 4

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Tra cứu văn bản1 2

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Đang cập nhật...

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Chi tiết tin

Chuyển biến sau giám sát
Người đăng: SuperUser Account .Ngày đăng: 10/09/2018 .Lượt xem: 554 lượt.
Xem xét kết quả thực hiện chương trình giám sát năm trước là việc làm cần thiết để HĐND tỉnh đánh giá rõ nét về hiệu quả hoạt động này và cũng là cơ sở để xác định rõ hơn trách nhiệm các ngành, các cấp trong thực hiện các kiến nghị qua giám sát. Tại kỳ họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh

Các nhiệm vụ và giải pháp về công tác khai thác, phát triển quỹ đất được tích cực triển khai

 Sau giám sát chuyên đề về công tác khai thác, phát triển quỹ đất, Đoàn giám sát đã kiến nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khai thác, phát triển quỹ đất. Thực hiện Nghị quyết 51, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, trình Thường trực HĐND, Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những tồn tại trong thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã phân nhóm dự án để có chủ trương giải quyết các tồn tại phù hợp quy định pháp luật.

 
 Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành quy trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy định rõ trình tự, thủ tục trong thực hiện dự án; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Trong thời gian chờ ban hành quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạm dừng việc mời gọi đầu tư và tiếp nhận, giải quyết đề nghị khảo sát nghiên cứu đầu tư đối với dự án sử dụng khu đất có giá trị thương mại cao, các dự án nhà ở thương mại trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này; tiếp tục thực hiện việc chuyển các chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất về UBND các huyện quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) nhằm tháo gỡ những bất cập về tổ chức, hoạt động, tạo điều kiện để Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện phát huy hiệu quả hoạt động, nhất là việc thực hiện chức năng tạo lập và phát triển quỹ đất. Mặt khác, UBND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành quy định mới về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất nhằm tạo sự công khai, minh bạch khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, góp phần tăng thu ngân sách từ đất; tiếp tục có những giải pháp chống thất thu tiền đất từ hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu phát sinh từ đất, nhất là đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa ban hành cơ chế tạo lập và phát triển quỹ đất sạch theo Nghị quyết 51/NQ-HĐND; mặt khác, do hạn chế về nguồn lực nên chưa dành phần ngân sách nhất định để đầu tư cho công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; những vướng mắc, bất cập trong thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng nhất là việc xác định giá đất cụ thể chưa được giải quyết triệt để.

Đầu tư, xây dựng các khu tái định cư có nhiều chuyển biến

Thực hiện Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người dân bị thu hồi đất; rà soát, điều chỉnh giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 tại một số địa phương, khu vực và xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá đất trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bố trí vốn (từ nguồn vượt thu ngân sách 2016) để thực hiện công tác GPMB các dự án tái định cư nhằm giảm giá thành đất tái định cư, khuyến khích người bị thu hồi đất vào khu tái định cư; UBND các cấp đã chỉ đạo các chủ đầu tư sớm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân và những tồn tại ở các khu tái định cư, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công trình công cộng tại khu tái định cư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tái định cư; chỉ đạo các chủ đầu tư sớm bàn giao các khu tái định cư về địa phương quản lý, bố trí đất cho người dân bị thu hồi đất trước khi triển khai dự án. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác tái định cư được quan tâm hơn; các kiến nghị, khiếu nại liên quan việc thực hiện chính sách tái định cư được giải quyết cơ bản kịp thời và có tính thuyết phục, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, đến nay việc chuyển giao các khu tái định cư về địa phương quản lý chưa được thực hiện theo nội dung quyết nghị của HĐND tỉnh vì đa phần là dở dang, chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng; nhiều nhu cầu dân sinh của người dân tại khu vực tái định cư chưa được giải quyết,..

Tăng cường chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý nhà nước về khai thác, chế biến, sử dụng mỏ khoáng sản cát

Thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn các cấp đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng tỷ lệ cấp GCNQSD đất. Để tạo cơ sở pháp lý cho người dân hưởng lợi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP và đạt chỉ tiêu về cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp đã đề ra đến năm 2020, giải quyết những tồn tại trong quá trình thực hiện dự án 1/10.000, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND 09 huyện miền núi tiến hành khảo sát, lập  phương án “Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc, chỉnh lý, đăng ký, cấp giấy CNQSD đất”,phân bổ mỗi huyện 300 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ; UBND cấp huyện đã tăng cường bố trí kinh phí đo đạc, cấp giấy CNQSD đất cho dân.

Bên cạnh đó, để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong việc cấp GCNQSD đất, nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề được tiến hành và ban hành kết luận xử lý, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cấp GCNQSD đất. Đối với diện tích đất rừng đã giao các đơn vị trồng cao su nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra và thu hồi đất giao cho dân phát triển sản xuất theo kiến nghị đoàn giám sát và cử tri.

Thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế- Ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát quy hoạch bến thủy nội địa, bãi tập kết, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản, quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải cát; xác định, quy trách nhiệm chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về quy hoạch khai thác, thăm dò mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (trong đó có mỏ khoáng sản cát) để trình điều chỉnh, bổ sung; tăng cường công tác quản lý khai thác sau cấp phép; kiểm tra nguồn nguyên liệu của các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng,... Tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng cử tri, một số nơi vẫn tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ảnh hưởng dòng chảy, gây sạt lở,...

Chấn chỉnh các sai phạm trong chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Trên lĩnh vực văn hóa, thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội qua giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm pháp luật về bảo hiểm đối với người lao động, yêu cầu 05 đơn vị có số tiền nợ đọng lớn và kéo dài thực hiện ngay việc đóng đầy đủ, kịp thời số tiền phát dinh và sổ tiền nợ, chấm ứt tình trạng chây ỳ, nợ kéo dài trong năm 2017. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan nhiều lần làm việc các đơn vị để thu hồi số tiền nợ, đã có 2/5 công ty nộp số tiền nợ về BHXH tỉnh.

Bên cạnh đó,hoạt động thanh tra, kiểm tra, phúc tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực lao động, bảo hiểm được tăng cường hơn, nhất là các doanh nghiệp cố tình chây ỳ trốn tránh trách nhiệm để nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài, chiếm dụng tiền công, tiền lương của người lao động; công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với bảo hiểm xã hội được tăng cường và có giải pháp cụ thể đảm bảo thực hiện nghiêm minh pháp luật về BHXH. Cùng với kết quả giám sát, chế tài xử lý đối với hành vi trốn đóng, chiếm dụng BHXH được sửa đổi cũng đã giúp việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nghiêm minh hơn.

Nguồn tin: http://dbnd.quangnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
Các tin cũ hơn:
Kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển miền núi
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 của Chủ tịch HĐND tỉnh

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ATING
Địa chỉ: Xã ATing - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.798.304
Email:atingdonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)