Tra cứu văn bản


  • Hình ảnh hội thao

  • Hình 6

  • Hình 5

  • Hình 4

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    
1 2

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Đang cập nhật...

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Dịch vụ lưu trú

STT TÊN NHÀ NGHỈ ĐỊA ĐIỂM SỐ PHÒNG SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà nghỉ Huyền Long Thị trấn Prao 06 (01 đơn, 05 đôi) 0510.6545.099 01688205027
2 Nhà nghỉ Hương Đào Thị trấn Prao 06 (02 đơn, 04 đôi) 0510.3898.264
3 Nhà nghỉ Dũng Thùy Thị trấn Prao 06 (01 đơn, 05 đôi) 0510.3898.636 0905901179
4 Nhà nghỉ Phương Lan Thị trấn Prao 09 (04 đơn, 05 đôi) 0903.559.869

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ATING
Địa chỉ: Xã ATing - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.798.304
Email:atingdonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)