• Hình ảnh hội thao

  • Hình 6

  • Hình 5

  • Hình 4

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Tra cứu văn bản1 2

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Đang cập nhật...

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

Các điểm du lịch

Du lịch cộng đồng thôn Đhrôồng
Cách trung tâm huyện 7km. Du khách đến với du lịch cộng đồng thôn Đhrôồng. Năm 2012 với tiềm năng của thôn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam chọn thôn Đhrôồng là điểm để phát triển Du lịch cộng đồng.

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ATING
Địa chỉ: Xã ATing - Huyện Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.798.304
Email:atingdonggiang@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)